Vergoeding Verzekering

vergoedingZorgverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun basispakket opgenomen. Zo vallen de kosten voor een volledig kunstgebit voor 75% in de basisverzekering.

U hoeft voor vergoeding van een volledig kunstgebit dus niet aanvullend verzekerd te zijn, echter vaak wordt de prothese dan wel 100% vergoed.

Reparaties, rebasingen (opvullen van het gebit) of andere correcties worden vaak 100% vergoed vanuit de basisverzekering.
Wat betreft, partiële protheses, frameprotheses of andere uitneembare prothetische hulpmiddelen en alle reparaties hieraan, zult u een aanvullende tandartsverzekering moeten hebben, wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Van de meeste zorgverzekeraars mag u om de vijf jaar uw volledige prothese vervangen. Voor een prothese op implantaten wordt vooraf altijd een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar, zodat u vooraf weet wat de vergoeding zal zijn. Als uw huidige prothese niet aan al uw wensen voldoet en u hierdoor misschien functionele of esthetische klachten heeft, kan uw tandprotheticus in dit soort gevallen een machtiging aanvragen voor een vergoeding binnen de periode van 5 jaar.

Zodoende kan een prothese eerder vervangen worden mét vergoeding. Zo loopt u niet lange tijd ontevreden en ongelukkig rond. Voor een machtigingsaanvraag zijn uiteraard wel aannemelijke redenen nodig. Soms kan niet direct duidelijk aangegeven worden wat uw zorgverzekeraar aan u zal vergoeden, dit hoeft geen probleem te zijn!

We zullen u graag een begroting meegegeven zodat u voor de behandeling eerst kan informeren bij uw zorgverzekeraar.